Svět FF UK

Vydej se na cestu za poznáním. Studuj bakaláře na FF UK

Vybrané obory

Jak na přijímačky

Studijní programy na Filozofické fakultě UK se dělí na:

 1. výlučně samostatné (můžete je studovat jen samostatně)
 2. výlučně sdružené (můžete je studovat jen společně s jiným studijním programem)
 3. samostatné i sdružené (můžete je studovat samostatně i společně s jiným programem)
 4. dvouspecializační (můžete studovat zároveň dvě specializace jednoho programu)

Hlásíte se na každý program zvlášť (nejste tedy omezeni pevnými kombinacemi programů) a můžete si podat libovolný počet přihlášek. Když jste úspěšní u více programů, u zápisu do studia si sami vyberete, jaký program nebo kombinaci programů chcete studovat. Většinu studijních programů můžete – s několika výjimkami – navzájem kombinovat volně.

Skoro všechny programy se otvírají v prezenční (“denní”) formě. Několik málo programů se otvírá v kombinované (“dálkové”) formě – výuka probíhá v blocích, což je vhodné například pro studium při zaměstnání. Pozor, “kombinovaná forma” znamená něco jiného než “kombinace programů”.

Abyste uspěli, musíte u přijímací zkoušky získat aspoň 50 bodů a zároveň se vejít do předem stanoveného “předpokládaného počtu přijímaných” na daný program. U výlučně sdružených programů si navíc musíte podat přihlášku a být přijati ještě aspoň na jeden kombinovatelný program.

Co, kdy, kde a jak

 1. Na bakalářské programy se můžete hlásit až do posledního únorového dne.
 2. Nejpozději čtyři týdny před zkouškou vám pošleme pozvánku s termínem a místem zkoušek prostřednictvím elektronického systému.
 3. Přijímací zkoušky probíhají v období od poloviny května do poloviny června.
 4. Do týdne od posledního náhradního termínu zveřejníme v informačním systému výsledky přijímacích zkoušek.
 5. Zápisy do studia se konají již začátkem července.
 6. Všechny informace k přijímacímu řízení průběžně zveřejňujeme na webu FF UK.

Kde najít další informace

 1. Přehledný seznam všech bakalářských programů, na které se můžete hlásit, najdete tady. U každého programu je odkaz na web příslušné katedry nebo ústavu FF UK – tam najdete vzorové testy, doporučenou literaturu a další informace pro uchazeče.
 2. Přesná pravidla přijímacího řízení najdete v informačním systému UK. Přes něj se také podávají elektronické přihlášky.
 3. Kompletní informace o přijímacím řízení najdete na webu fakulty.
 4. Kompletní informace o zápisu ke studiu najdete zde.
 5. Aktuality najdete také na webu fakulty a na facebookovém profilu Mířím na FF UK
 6. Na vaše dotazy vám rádi odpovědí na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK.
  E-mail: prijimacky@ff.cuni.cz; telefony: +420 221 619 333, +420 221 619 330, +420 221 619 300.
Zpět na loď FF UK
x