Svět FF UK

Vydej se na cestu za poznáním. Studuj bakaláře na FF UK

Vybrané obory

Studentský život na FF UK

  1. FF UK patří k nejvýznamnějším humanitním institucím v Česku. Na přednáškách a seminářích se budete potkávat s předními osobnostmi české vědy a kultury.
  2. Studentky a studenti FF UK jsou aktivní ve Studentské radě a v celé řadě spolků. Pořádají přednášky pro veřejnost, odborné konference, kulturní festivaly, divadelní představení a mnoho dalšího. Jako studenti fakulty budete moci do některého ze spolků vstoupit nebo si třeba i založit vlastní.
  3. Fakulta má uzavřeno několik set dohod se zahraničními univerzitami v rámci programu Erasmus+. Nabízí také řadu dalších výměnných pobytů. Pokud budete během studia chtít vyjet na několik měsíců do zahraničí, skoro určitě se vám to podaří. Bližší informace najdete tady.

FF UK je otevřená fakulta a pořádá mnoho akcí pro veřejnost

  1. Přehled najdete ve webovém kalendáři
  2. V pravidelném newsletteru
  3. S Magistrátem hlavního města Prahy spolupracuje FF UK na unikátním projektu Kampus Hybernská – oživování prázdného sedmidomí v centru Prahy kulturními a vzdělávacími akcemi. Na aktivitách v Kampusu Hybernská se výrazně podílejí také studenti FF UK.
Zpět na loď FF UK
x