Svět FF UK

Vydej se na cestu za poznáním. Studuj bakaláře na FF UK

Vybrané obory

Angličtina

Budeš studovat literaturu a kulturu anglicky mluvících zemí a anglický jazyk. Ať už se chceš naučit, jak přeložit divadelní hru, proniknout do tajů anglické gramatiky nebo třeba bádat nad romány Jane Austenové, získáš u nás potřebné dovednosti a znalosti. Můžeš se zapojit do mezinárodních workshopů, vyjet na prestižní americké a britské univerzity a chodit na přednášky zahraničních odborníků. Uplatnění najdeš jako překladatel, tlumočník, lektor, v médiích a vůbec všude, kde je třeba vynikající úroveň angličtiny.

Angličtinu u nás můžeš studovat ve třech různých studijních programech:

V případě, že chceš angličtinu studovat jako filologický program, zvol si:
ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA
V případě, že by ses chtěl stát překladatelem z/do angličtiny, vyber si studijní program:
MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE – PŘEKLAD A TLUMOČENÍ
Pokud by ses chtěl stát učitelem angličtiny, přihlas se na:
ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ


Odkazy se otevírají v novém okně, takže se můžeš kdykoli vrátit zpět k průzkumu světa FF UK.

Příklady uplatnění

 1. Jazykový poradce
 2. Koordinátor mezinárodních projektů
 3. Kulturní poradce
 4. Odborný pracovník mezinárodní spolupráce
 5. Odborný pracovník v nakladatelství
 6. Odborný redaktor
 7. Odborný referent orgánů státní správy a samosprávy
 8. Pracovník neziskové organizace
 9. Pracovník turistického informačního centra
 10. Pracovník ve středním managementu
 11. Pracovník zastupitelského úřadu
 12. Pracovník zpravodajské služby
 13. Průvodce
 14. Překladatel, tlumočník
 15. Publicista
 16. Redaktor
 17. Korektor
 18. Lektor
 19. Specialista v oblasti cestovního ruchu
 20. Specialista zahraničních oddělení v komerčním sektoru
 21. Učitel v jazykové škole
 22. Humanitární pracovník
x