Svět FF UK

Vydej se na cestu za poznáním. Studuj bakaláře na FF UK

Vybrané obory

Archeologie

Zajímá tě dávná minulost a hmatatelné stopy života našich předků? U nás se naučíš samostatně provádět terénní práce spojené s jejich objevováním a záchranou. Zjistíš, jak fungují moderní nedestruktivní metody, jak se dělají archeologické odkryvy a jak vést o nálezech správnou dokumentaci. Během studia se můžeš zapojit do řešení výzkumných úkolů, zahraničních expedic, naučíš se samostatně vyhodnocovat nálezy a budeš pracovat na svých prvních vědeckých textech. Seznámíš se s prezentací archeologických poznatků široké veřejnosti. Uplatnění tě čeká v akademické sféře, institucích památkové péče, muzeích, veřejné správě a přímo v terénním výzkumu. Přidej se k nám a staň se objevitelem minulosti!

Archeologii u nás můžeš studovat ve dvou studijních programech. Na detailní informace o nich a elektronickou přihlášku tě zavedou následující linky:

ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU KLASICKÁ ARCHEOLOGIE


Odkazy se otevírají v novém okně, takže se můžeš kdykoli vrátit zpět k průzkumu světa FF UK.

Příklady uplatnění

 1. Vědecko-výzkumný pracovník (akademická a univerzitní pracoviště)
 2. Pracovník památkové péče
 3. Odborný pracovník muzea
 4. Odborný referent orgánů státní správy a samosprávy
 5. Pracovník veřejnoprávní organizace
 6. Správce památkových objektů
 7. Kurátor
 8. Kulturní poradce
 9. Kulturní pracovník
 10. Kulturní publicista
 11. Odborný redaktor
 12. Samostatný pracovník státní agendy
 13. Specialista v oblasti cestovního ruchu
x