Svět FF UK

Vydej se na cestu za poznáním. Studuj bakaláře na FF UK

Vybrané obory

Archivnictví a pomocné vědy historické

Luštíš rád staré rukopisy a píšeš si poznámky švabachem? Fascinují tě historické mince a pečeti? Dokážeš si sám sebe představit jako správce archivu, který vyhledává důležité informace pro jiné vědce? U nás se naučíš základy diplomatiky a paleografie, získáš přehled o dějinách správy a moderní archivní teorii. Uplatnění pak získáš ve všech typech archivů, ve státní správě, v muzeích a podobných institucích nebo ve spisovnách úřadů různých typů, hlavně těch, které se zaměřují na novověk a moderní dobu.

Archivnictví a pomocné vědy historické u nás můžeš studovat jak v prezenční (tj. denní), tak v kombinované (tj. dálkové) formě.

Na detailní informace o studijních programech a elektronickou přihlášku tě zavedou následující linky:

PREZENČNÍ STUDIUM ARCHIVNICTVÍ A PVH

KOMBINOVANÉ STUDIUM ARCHIVNICTVÍ A PVH


Odkazy se otevírají v novém okně, takže se můžeš kdykoli vrátit zpět k průzkumu světa FF UK.

Příklady uplatnění

 1. Archivář specialista
 2. Digitalizátor archivních systémů
 3. Dokumentátor specialista
 4. Kastelán
 5. Katalogizátor
 6. Knihovník specialista
 7. Kulturní poradce
 8. Kulturní pracovník
 9. Kulturní publicista
 10. Kurátor
 11. Lektor
 12. Odborný pracovník muzea
 13. Odborný redaktor
 14. Odborný referent orgánů státní správy a samosprávy
 15. Pracovník neziskové organizace
 16. Pracovník památkové péče
 17. Publicista
 18. Redaktor
 19. Samostatný pracovník státní agendy
 20. Správce depozitáře
 21. Správce památkových objektů
 22. Vědeckovýzkumný pracovník
x