Svět FF UK

Vydej se na cestu za poznáním. Studuj bakaláře na FF UK

Vybrané obory

Jazyky a komunikace neslyšících

Víš, že Neslyšící v České republice používají ke komunikaci český znakový jazyk? V našem unikátním studijním programu, jediném v ČR zaměřeném na Deaf Studies, se naučíš nejen tento jazyk a získáš široké znalosti z lingvistiky znakových i mluvených jazyků, ale seznámíš se také s kulturně-lingvistickým pojetím hluchoty. Lingvistické předměty jsou úzce propojeny s předměty zaměřenými na specifičnost komunity Neslyšících, její kultury, historie a vzdělávání. Budeš mít možnost vybrat si ze tří specializačních modulů:

 • Lingvistika znakových jazyků
 • Vzdělávání neslyšících
 • Tlumočení a překlad: čeština – český znakový jazyk

DETAIL PROGRAMU + PŘIHLÁŠKA


Odkazy se otevírají v novém okně, takže se můžeš kdykoli vrátit zpět k průzkumu světa FF UK.

Příklady uplatnění

 1. Lingvista se zaměřením na český znakový jazyk
 2. Výzkumník v oblasti českého znakového jazyka
 3. Pracovník ve vzdělávání neslyšících
 4. Lektor českého znakového jazyka
 5. Lektor psané češtiny pro neslyšící
 6. Interkulturní mediátor
 7. Pracovník ve volnočasových, zájmových a neziskových organizacích
 8. Pracovník v nadacích, jazykových školách a agenturách
 9. Pracovních v organizacích pro sluchově postižené
 10. Výzkumník v oblasti vzdělávání a komunikace neslyšících
 11. Prostředník v mezijazykové a mezikulturní komunikace
 12. Tlumočník český znakový jazyk – čeština
 13. Překladatel český znakový jazyk – čeština
 14. Výzkumník v oblasti tlumočení a překladu
 15. Odborník pro oblast Deaf Studies
 16. Člen výzkumného týmu ve státních, soukromých či neziskových organizacích, grantových a jiných projektech
x