Svět FF UK

Vydej se na cestu za poznáním. Studuj bakaláře na FF UK

Vybrané obory

Němčina

Chceš poznat němčinu opravdu do hloubky? Naučíme tě to lépe než jazykovka! Studiem u nás si prohloubíš své znalosti gramatiky a slovní zásoby němčiny, zlepšíš svou výslovnost, naučíš se vyjadřovat v němčině k odborným i všednodenním tématům a samozřejmě se taky můžeš těšit na poznání historie, literatury, kultury a reálií německy mluvících zemí. Učit tě u nás budou také rodilí mluvčí, ale máš taky možnost vycestovat při studiu do zahraničí – a jelikož německy mluvící země jsou hned za rohem, neváhej tuhle možnost využít.

Němčinu u nás můžeš studovat ve čtyřech různých studijních programech:

V případě, že chceš němčinu studovat jako filologický program, zvol si:
GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA – GERMANISTIKA
Pokud by ses chtěl(a) stát učitelem/učitelkou němčiny, přihlas se na:
NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
V případě, že by ses chtěl stát překladatelem z/do němčiny, vyber si buď studijní program:
MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE – PŘEKLAD A TLUMOČENÍ
Nebo si vyber program zahrnující jeden rok na univerzitě v Lipsku:
INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION UND TRANSLATION TSCHECHISCH – DEUTSCH


Odkazy se otevírají v novém okně, takže se můžeš kdykoli vrátit zpět k průzkumu světa FF UK.

Příklady uplatnění

 1. Jazykový poradce
 2. Koordinátor mezinárodních projektů
 3. Kulturní poradce
 4. Odborný pracovník mezinárodní spolupráce
 5. Odborný pracovník v nakladatelství
 6. Odborný redaktor
 7. Odborný referent orgánů státní správy a samosprávy
 8. Pracovník neziskové organizace
 9. Pracovník turistického informačního centra
 10. Pracovník ve středním managementu
 11. Pracovník zastupitelského úřadu
 12. Pracovník zpravodajské služby
 13. Průvodce
 14. Překladatel, tlumočník
 15. Publicista
 16. Redaktor
 17. Korektor
 18. Lektor
 19. Specialista v oblasti cestovního ruchu
 20. Specialista zahraničních oddělení v komerčním sektoru
 21. Učitel v jazykové škole
x