Svět FF UK

Vydej se na cestu za poznáním. Studuj bakaláře na FF UK

Vybrané obory

Sociální práce

Absolventi tohoto oboru řeší problémy, které vznikají mezi člověkem a jeho sociálním prostředím. Chceš pracovat s lidmi v obtížné životní situaci, se zdravotním postižením, s migranty nebo národnostními menšinami, s dětmi nebo se seniory? Naučíme tě k tomu základy sociální politiky, práva, sociologie, psychologie, psychiatrie a kriminologie, osvojíš si praktické metody sociální práce, základy krizové intervence a staneš se skutečným odborníkem na nalézání efektivních řešení.

DETAIL PROGRAMU + PŘIHLÁŠKA


Odkazy se otevírají v novém okně, takže se můžeš kdykoli vrátit zpět k průzkumu světa FF UK.

Příklady uplatnění

 1. Plně kvalifikovaný sociální pracovník podle platné legislativy
 2. Humanitární pracovník
 3. Koordinační pracovník v sociální oblasti
 4. Mediátor v oddělení vnitřních vztahů
 5. Odborný pracovník trhu práce
 6. Odborný redaktor
 7. Odborný referent dotačních orgánů
 8. Odborný referent orgánů státní správy a samosprávy
 9. Odborný referent Úřadu práce
 10. Pracovník komunitního centra
 11. Pracovník neziskové organizace
 12. Pracovník probační a mediační služby
 13. Pracovník v sociálních službách
 14. Pracovník v uprchlických zařízeních
 15. Pracovník ve středním managementu
 16. Pracovník veřejnoprávní organizace
 17. Programový manažer stacionárních zařízení
 18. Samostatný pracovník státní agendy
 19. Specialista krizového řízení
 20. Specialista prevence sociálně patologických jevů
 21. Specialista pro národnostní menšiny
 22. Specialista pro prevenci kriminality
 23. Specialista respitní péče
x